Gemeente

Bs de Zeveneik neemt samen met de andere basisscholen in de gemeente Beekdaelen deel aan het LEA overleg (Lokale Educatieve Agenda). Daarin bekijken we waar we als scholen in Beekdaelen, samen met de gemeente waar we extra aandacht aan besteden ten behoeve van het onderwijs aan de kinderen in Beekdaelen.

Daarnaast heeft de gemeente regelingen voor extra hulp aan kinderen wanneer de ouders daar onvoldoende geld voor hebben. Hier kunt u gebruik van maken. 
Zie onderstaand bericht van de gemeente: 

 

Als u in de gemeente Beekdaelen woont en niet genoeg geldt heeft komt u vaak in aanmerking voor extra hulp, zoals regelingen en voorzieningen.
Deze extra hulp krijgt u van ISD Kompas. (<meer informatie vindt u op de website www.isd-kompas.nl/extra-hulp >)
U kunt deze extra hulp aanvragen als u in de gemeente Beekdaelen woont en weinig geld heeft (bijvoorbeeld door werkeloosheid, bijstand, arbeidsongeschiktheid).

Speciaal voor kinderen biedt gemeente Beekdaelen via ISD Kompas deze extra hulp:

Sport en cultuur
Stichting Leergeld Parkstad laat schoolgaande kinderen van 4 tot en met 18 jaar meedoen aan school, sport en cultuur. Zij kunnen een laptop krijgen en een pasje om schoolspullen te kopen.
Leergeld Parkstad werkt ook samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zij vergoeden abonnementen voor clubs, zodat uw kind kan meedoen aan sport en cultuur, zoals bijvoorbeeld dansles, voetbal of theater. 
Voor meer informatie of het aanvragen van de bijdrage gaat u naar Leergeld Parkstad | ISD Kompas (isd-kompas.nl) (=https://www.isd-kompas.nl/leergeld-parkstad)

Kinderkleding
Kinderkledingbank 'Elk kind telt mee' helpt kinderen aan goede en moderne kleding. Uw kinderen kunnen deze kleding zelf uitkiezen. De kinderkledingbank ligt in Voerendaal en heeft baby- en kinderkleding tot en met maat 176. Via de website van Kompas maakt u een afspraak: Elk kind telt mee | ISD Kompas (isd-kompas.nl) (=https://www.isd-kompas.nl/elkkindteltmee)
Daarnaast organiseert Kompas samen met Stichting Kledingbank Limburg twee aaneengesloten ‘Kledingdagen’ in het voorjaar en najaar.
Deze Kledingbank biedt kleding aan voor mensen die deze nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. Het gaat om moderne kleding voor alle leeftijden, dus ook voor kinderen.

Inwoners die bekend zijn bij Kompas krijgen automatisch een verwijsbrief.

Speelgoed
Vóór sinterklaas en Kerst zijn er speciale speelgoedbeursen, georganiseerd door lokale partijen. Bijvoorbeeld de speelgoedbeurs in Nuth (door SAN - Sociale Actie Nuth) en in Voerendaal (door Parochie Laurentius). Hier kunt u met u kinderen speelgoed uitzoeken. Op de website van Kompas vindt u tegen in de periode november en december de openingstijden van deze beurzen.

Vragen?
Dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur bellen met een zorgcoach van ISD-Kompas naar 088-4502200 of stuurt u een mail naar: info@isd-kompas.nl